ManpowerDemand.com

" Easy Way to grow Your Business and Find the Overseas Jobs "
Nepali Manpower Directory


वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गर्न नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त गरी संचालनमा रहेका मेनपावर कम्पनीहरुको विवरण यस प्रकार रहेको छ ।


Enter Manpower Name :- 1. A Journeyman Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 2. A.B. Employment Solutions Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 3. A.K. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 4. A.M Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 5. A.S. Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 6. Aadarsha Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 7. Aakriti Recruting Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 8. Aalamdevi Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 9. Aamega International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 10. Aamidaba Buddha Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 11. Aastha International Employment Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 12. Aastha International Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 13. ABC Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 14. ABC Placement Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 15. ABE Employment Bureau (P) Ltd.         ...Demand & Details

 16. Abichal Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 17. Abroad Recruitment Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 18. ACE Employment Bureau Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 19. Achieve International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 20. Active Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 21. Advance Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 22. Advance Recruitment Services Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 23. Adventure Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 24. Aglesha Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 25. Agni Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 26. Ajambary Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 27. Akarshan International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 28. Al Arabia Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 29. Al Asmacs Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 30. Al Cornice Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 31. Al Dahabiya Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 32. Al Hayat Management System Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 33. Al Hera Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 34. Al Karim Overseas Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 35. Al Khaleej International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 36. Al Naseer Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 37. Al Quraish International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 38. Al Royan Enterprises Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 39. Al Saheli Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 40. Al Sama International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 41. Al Samit International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 42. Al Samit Manpower (P) Ltd.         ...Demand & Details

 43. Al Secure Manpower Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 44. Al Shoalat Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 45. Al Sondos Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 46. Al Zarafa Human Resource Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 47. Al-Ayuni Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 48. Al-Zafar International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 49. Alamdevi Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 50. Alfa Roma International Manpower Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 51. Alfa Sigma Human Resources Management Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 52. Alfa Sigma Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 53. Ali Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 54. Ali Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 55. All Asia Int'l Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 56. Alliance Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 57. Alpine Overseas Concern Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 58. Amcon Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 59. Amity Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 60. Anamol Overseas Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 61. Anand Overseas Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 62. Anjali Overseas Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 63. Anjulima International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 64. Annapurna International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 65. ANS Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 66. Ap Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 67. Apex Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 68. Apex Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 69. Apollo Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 70. Apple Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 71. Appolo Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 72. Arab Recruting Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 73. Arabian Employment Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 74. Arniko Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 75. Aroma International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 76. Around the World Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 77. Arun Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 78. AS international Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 79. Asha International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 80. Ashutosh Manpower Consultancy Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 81. Asia Link Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 82. Asia Pacific Recruitment Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 83. Asmacs Nepal (P) Ltd.         ...Demand & Details

 84. Asmik International Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 85. Asmita International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 86. Astha International Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 87. Atlas Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 88. Aurora Human Resources (P) Ltd.         ...Demand & Details

 89. Avinash International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 90. Avsar Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 91. Axis HR Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 92. Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 93. Ayush Marketing & Management Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 94. B.J. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 95. B.M. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 96. B.N. Manpower Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 97. B.S. Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 98. Baby Angel International Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 99. Baibhav Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 100. Bajra Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 101. Barun Overseas (P) Ltd         ...Demand & Details

 102. BB & M International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 103. Best Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 104. Best Way Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 105. Beta International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 106. Beverty Hills Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 107. Bhairab International Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 108. Bhandari Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 109. Bhawani International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 110. Bheri & Karnali International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 111. Binamay International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 112. Birad Associates (P)Ltd.         ...Demand & Details

 113. Birat Overseas International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 114. BJ Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 115. Blue Diamond International Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 116. Blue Ocean Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 117. Blue Sky International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 118. Bridge Sky International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 119. Bright Future Employment Co.(P) Ltd.         ...Demand & Details

 120. Bright Star Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 121. British Gurkha Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 122. Broadlink Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 123. Broadway Overseas Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 124. Buddha Vision Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 125. C.S. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 126. Capital HR Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 127. Capital International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 128. Capital Recruitment Service (P) Ltd         ...Demand & Details

 129. Caravan Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 130. Care Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 131. Career Exports Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 132. Career International Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 133. CE Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 134. Center Capital Services (P)Ltd.         ...Demand & Details

 135. Chandani Management Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 136. Chandrama Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 137. Chautari Nepal Manpower Agency P.Ltd         ...Demand & Details

 138. Choice International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 139. Chroma International Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 140. Citizen Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 141. Classic Overseas Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 142. Code International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 143. Connection Employment Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 144. Connection Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 145. Continental H.R.D. Consultants Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 146. Continental human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 147. Continental Manpower (Nepal) Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 148. Continental Mercantile Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 149. Cosmic Employment Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 150. Cosmo International Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 151. Cosmo Nepal Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 152. Creative Placement Services Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 153. Cross World International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 154. Crown Employment Consultant (P) Ltd.         ...Demand & Details

 155. Crown Overseas Consultancy (P) Ltd.         ...Demand & Details

 156. Crystal Employment Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 157. D. Proton Manpower Supplies Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 158. D.N. International Nepal Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 159. D.S. Foreign Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 160. Dakshinkali Manpower Suppliers Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 161. Damaru Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 162. Dar AL Khalij Overseas Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 163. Darshan Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 164. DD Oversease Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 165. Decent Employment Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 166. Deck Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 167. Deep Gate Way Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 168. Deepjyoti Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 169. Deity International Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 170. Delta Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 171. Delta Recruitment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 172. Delta Star International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 173. Delus Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 174. Delux International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 175. Deluxe HR Solutions Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 176. Destiny HR Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 177. Destiny Placement Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 178. Devine in Site Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 179. Dewan Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 180. Dharma Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 181. Dhaulagiri Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 182. Dhawlagiri International manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 183. Diamond Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 184. Diana Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 185. Dibya Imagine International Oversease Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 186. Diyalo Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 187. Diyalo International Employment Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 188. Dolphin Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 189. Dos Link Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 190. Dreams International Employment Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 191. Dreams Unlimites & Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 192. Dubai Overseas International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 193. Dynamic Position Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 194. Dynamic Sales & Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 195. Dynamic Staffing Solution Nepal (P) Ltd.         ...Demand & Details

 196. Eagle Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 197. Earth Vision Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 198. East West Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 199. East West Placement Center, Inc Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 200. Education Human Resource & Employment Consultancy         ...Demand & Details

 201. Ekta International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 202. Elan International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 203. Elite Gurkhas Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 204. Emasco Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 205. Emerald International Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 206. Empire International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 207. Employment Creation Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 208. Employment Link Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 209. Energy Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 210. Equator International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 211. Escort Overseas Center         ...Demand & Details

 212. Esskay Enterprises Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 213. Euro Asia Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 214. Euro Cross International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 215. EuroTech Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 216. Eve Nepal Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 217. Everest Associate Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 218. Everest International Manpower Supply Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 219. Everest International Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 220. Evergreen Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 221. Evergreen Manpower (P) Ltd.         ...Demand & Details

 222. Excom International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 223. Facility Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 224. Falcon International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 225. Famous Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 226. Far West International Link (P) Ltd.         ...Demand & Details

 227. Fazal International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 228. Felicity International Employment Agency         ...Demand & Details

 229. Firdosh International Overseas Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 230. First Growth Worldwide Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 231. First Select Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 232. Fishladder Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 233. Fishtail Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 234. Five Star International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 235. Florida Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 236. Florida Recruitment Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 237. Focus Nepal Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 238. Force One Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 239. Four Star Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 240. Friendship International Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 241. Friendship Manpower Consultancy (P) Ltd.         ...Demand & Details

 242. Frontline Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 243. FSI Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 244. Full Moon Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 245. Fusion International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 246. Future Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 247. Future International Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 248. Future Link International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 249. Future Minds Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 250. Future Star Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 251. G-J Overseas Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 252. G.C.D. Worldwide Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 253. G.R. Manpower Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 254. G.S. Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 255. Galaxy Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 256. Galaxy Universal Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 257. Gallent Gorkha Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 258. Gallivant Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 259. Ganapati Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 260. Gandaki Gorkhas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 261. Gandaki Overseas Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 262. Gauri Shankar Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 263. Global Alliance Consultancy Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 264. Global International Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 265. Global Link Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 266. Global Overseas Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 267. Global Placement Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 268. Global Reliance Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 269. Glory Overseas Employment Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 270. GM Service Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 271. Golden Eagle Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 272. Good Alliance Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 273. Goodwill International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 274. Gorkha Human Resource Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 275. Gorkhas Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 276. Grace Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 277. Grand Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 278. Grand Shikhar Overses Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 279. Grand Sweet Job Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 280. Great Sky International Pvt.Ltd.          ...Demand & Details

 281. Greater Vision Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 282. Green Star Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 283. Green Tara int'l Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 284. Greenland Overseas Manpower Service ()P Ltd.         ...Demand & Details

 285. Growth Progress International Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 286. Gulf Horizon Int'l Inc. Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 287. Gulf Innovation Group Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 288. Gulf Link Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 289. Gulf Management International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 290. Gulf Management Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 291. Gulf Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 292. Gulf Overseas Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 293. Gulf Sky International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 294. Gulf Spring Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 295. Gurung Magar Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 296. Gurung Management Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 297. Habib International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 298. Hamdan Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 299. Hamidah International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 300. Happy Nepal Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 301. Heaven Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 302. Heaven Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 303. Help Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 304. Herald International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 305. Hi-Nepal International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 306. HI-Nepal International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 307. Highlander Employment Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 308. Himal Job Explorer Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 309. Himal Manpower Employment Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 310. Himal Manpower Employment Services pvt.         ...Demand & Details

 311. Himalayan Connection Worldwide Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 312. Himalayan Human Resources Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 313. Himalayan Logistics & Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 314. Himalayan Manpower Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 315. Himarab Overseas Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 316. HIt Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 317. Hope International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 318. HPI Global Nepal Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 319. HR Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 320. Humour Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 321. Ilaan International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 322. Image Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 323. Imperial Global Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 324. Imperial Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 325. Indman Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 326. Infinity Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 327. Innovative Human Resource Development Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 328. Inter Link Overseas Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 329. International Comfort Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 330. International Job Connection Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 331. International Job Link Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 332. International Manpower Recruitment P. Ltd.         ...Demand & Details

 333. International Placement Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 334. International Staffing Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 335. International Trade Links Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 336. Irving Nepal Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 337. Ishan Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 338. Ishan Recruitment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 339. Ishan Rojgar International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 340. J & T Gorkha Ocean Cru Multipurpose Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 341. Janaki Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 342. Japan-Deane International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 343. Jasim Trading & Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 344. Jasmin International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 345. JB Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 346. JBR Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 347. Jerry Varghees Global Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 348. Job Center Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 349. Job Placement Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 350. Job Search Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 351. Job Spot International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 352. Job Track Recruiting Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 353. Job World International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 354. Jobs Link International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 355. Jobs Search Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 356. Jugal International Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 357. Jupitar Overseas Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 358. K & C International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 359. K.B. International Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 360. K.L. Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 361. K.P. International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 362. Kabeli Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 363. Kailash International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 364. Kalichok Manpower (P) Ltd.         ...Demand & Details

 365. Kalika Manpower (P) Ltd.         ...Demand & Details

 366. Kanchan Human Resource Management Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 367. Kanchanjungha Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 368. Kankai Job Placement Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 369. Kankai Recruitment Suppliers Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 370. Kantipur Manpower Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 371. Kantipur Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 372. Kapeel Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 373. Karma International Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 374. Karnali International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 375. Karnali Overseas Services Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 376. Kasturi International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 377. Kathmandu International Inc. Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 378. Kathmandu Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 379. Kaushik Janashakti International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 380. KBL International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 381. Khagol Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 382. Khoji Recruitment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 383. Khumbu Overseas Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 384. Kist Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 385. KITS Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 386. Koshi International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 387. KSA International Group Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 388. Kshitiz Employment         ...Demand & Details

 389. Kunal Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 390. L.F.R. Trade Link Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 391. Lal Dhanus International Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 392. Landmark Manpower Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 393. laxmi overseas pvt. ltd         ...Demand & Details

 394. Leading Foreign Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 395. Liberty HR Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 396. Life International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 397. Life Line Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 398. Limco Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 399. Link On International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 400. Linkstar Manpower services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 401. Lions International Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 402. Lonely Planet International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 403. Lotus Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 404. Lucky H.R. Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 405. Lucky Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 406. Lumbini Darshan Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 407. M.B.K. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 408. M.D. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 409. M.N. International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 410. Madi Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 411. Madina International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 412. Mahakali Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 413. Mahalaxmi Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 414. Manakamana Foreign Employment Co. Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 415. Manakamana Power Network Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 416. Manaslu International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 417. Manjushree Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 418. Manpower Link Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 419. Marcopolo Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 420. Marigold Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 421. Marvelous Employment Nepal (P) Ltd.         ...Demand & Details

 422. Mashareq International Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 423. Mass Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 424. Master Job Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 425. Mechi Mahakali Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 426. Mega Movement Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 427. Memorial Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 428. Mentage Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 429. Meridian Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 430. Meridian Menpower Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 431. Meridian Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 432. Metta International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 433. MEV Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 434. Middle East Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 435. Milestone Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 436. Millenium Manpower Consultancy (P) Ltd.         ...Demand & Details

 437. Mimosa Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 438. Miracle Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 439. Miracle Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 440. Mission Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 441. Mithila Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 442. Mobhira Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 443. Model Enterprises Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 444. Money Home Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 445. Moondroops Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 446. Motherland Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 447. Moughal International Services Pvt. Ltd.          ...Demand & Details

 448. Mount Kanchan International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 449. Mount Manaslu Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 450. Mountain Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 451. Mountain Son Employment & Trading Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 452. Muktinath Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 453. Munal Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 454. Mustang Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 455. My Place International Overses Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 456. N.B. International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 457. N.C.F. Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 458. N.K. International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 459. N.P. International E. Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 460. Naasa Human Resource P.Ltd.         ...Demand & Details

 461. Naasa Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 462. Nabil Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 463. Nakchetra International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 464. Namaste Nepal Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 465. Namo Buddha International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 466. Nap International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 467. Navajeevan International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 468. Nealco International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 469. Need Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 470. Neelkamal Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 471. Nepa International Employment Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 472. Nepal Business Link (P) Ltd.         ...Demand & Details

 473. Nepal Gateway Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 474. Nepal Gulf Manpower Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 475. Nepal International Overseas Pvt. Ltd.          ...Demand & Details

 476. Nepal Placement Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 477. Nepal Proficient Manpower Supply Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 478. Nepal Recruiting Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 479. Nepal Recruitment Bereau Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 480. Nepal Sam Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 481. New Blue Star Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 482. New Generation Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 483. New Global Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 484. New Gurkhas International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 485. New Orrld Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 486. New Pathibhara Placement Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 487. New Sambriddhi Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 488. Nile Inteernational Manpower Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 489. Nile Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 490. Nimbus Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 491. Nishan Recruitment Services Pvt. Ltd.(The Amazko Overseas Pvt. Ltd.)         ...Demand & Details

 492. Niwida Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 493. Noor Opportunities Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 494. Northpole Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 495. NSO Consult Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 496. Ocean Employment Network Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 497. Octopus Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 498. Octopus Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 499. Om K.H.S. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 500. Om Shree Mahashakti Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 501. Opportunity Manpower Service Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 502. ORCHID Human Resources (P) Ltd.         ...Demand & Details

 503. ORCHID Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 504. Oriental Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 505. Orion Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 506. Oscar International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 507. Osho Recruiting Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 508. Our Destiny Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 509. Overseas Placement Service P.Ltd.         ...Demand & Details

 510. Oxford International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 511. Oxford Management System Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 512. Ozone Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 513. Pacific Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 514. Pacific Overseas Consult Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 515. Paju International Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 516. Palhi Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 517. Pandora Incorporation Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 518. Pangeni Human Resource Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 519. Paradise International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 520. Paradise Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 521. Paramount Employment Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 522. Pas International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 523. Pasa International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 524. Paschim Nepal Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 525. Pashupati Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 526. Pathibhara Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 527. Peace International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 528. Peace Nepal Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 529. Peace Zone Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 530. Pegani Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 531. People and Places (P) Ltd.         ...Demand & Details

 532. Perfect Connection Employment (P) Ltd.         ...Demand & Details

 533. Perfect Destination Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 534. Perfect Recruting Service Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 535. Pigeon International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 536. Pioneer Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 537. Potala Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 538. Power House Overseas Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 539. Pratigya Management Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 540. Prayas Re-Employment Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 541. Precise International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 542. Prestige Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 543. Prime Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 544. Prince International Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 545. Prism Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 546. Pro Search Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 547. Professional Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 548. Progressive Placement Services Nepal Pvt Ltd.         ...Demand & Details

 549. Protech Nepal Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 550. Prudential Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 551. Pukar International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 552. Pumori Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 553. Puspa Enterprises Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 554. Pyoneer Overseas Services Pvt. LTD.         ...Demand & Details

 555. Pyramid International Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 556. Quality International Overseas Consultancy Co. (P) Ltd.         ...Demand & Details

 557. R&R Global Job Tracker Pvt.Ltd         ...Demand & Details

 558. R.B. Recrutiment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 559. R.I.C. International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 560. R.K. Manpower Group Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 561. R.P. International Consultancy (P) Ltd.         ...Demand & Details

 562. Radium International Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 563. Rainbow Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 564. Raj Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 565. Rajdhani International Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 566. Raki International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 567. Rapid International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 568. Rapti Manpower Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 569. Rapti Placement Service Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 570. Rara Employment Consult (P) Ltd.         ...Demand & Details

 571. Rays Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 572. Raysunga International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 573. Real Radiantial International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 574. Real Resource Management         ...Demand & Details

 575. Reaz & Farah Employment Services Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 576. Red Dragon International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 577. Red Rose International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 578. Regal Overses Manpower Agency         ...Demand & Details

 579. Region Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 580. Relation Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 581. Reliable International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 582. Reliance Nepal International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 583. Reliance Recruitment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 584. Relyable H.R. Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 585. Resunga Int.pvt.ltd         ...Demand & Details

 586. Rhythm Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 587. Richhood Overseas Inc. Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 588. Right -Way Enterprises Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 589. Rising Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 590. Rising Star Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 591. Rivive Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 592. Riza Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 593. Rolex Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 594. Rolex Recruitment Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 595. Rose Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 596. Rose Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 597. Rotary Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 598. Royal Gandaki Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 599. Royal Overseas Nepal (P) Ltd.         ...Demand & Details

 600. Ruby Employment Services         ...Demand & Details

 601. S.B. International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 602. S.B.K. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 603. S.C. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 604. S.K.B. Overseas (P) Ltd.(Richard Yang Li Agency Nepal)         ...Demand & Details

 605. S.L.D. International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 606. S.N. International Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 607. S.N.L. Synnet International Pvt.Ltd         ...Demand & Details

 608. S.V. Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 609. Saarc Overseas P. Ltd.         ...Demand & Details

 610. Sab International Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 611. Sadhana International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 612. Sadiksha Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 613. Safeland Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 614. Saffron International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 615. Sagar Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 616. Sagar Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 617. Sagun Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 618. Sahara International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 619. Sajima international Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 620. Saksham Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 621. Sakura International Employment Consuyltancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 622. Sakura Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 623. Salam Technical Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 624. Sam International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 625. Samad Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 626. Sampada Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 627. Samriddhi Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 628. Samtakoshi International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 629. Samyog Overseas Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 630. Sanera Nepal Incooperate Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 631. Sanna International Recruiting Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 632. Saptakoshi Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 633. Sarathi Overseas Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 634. Sattyan International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 635. Satya Sai Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 636. Satyawati Overseas Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 637. Saudi Nepal Recruiting Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 638. SCC Manpower Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 639. SCM Manpower Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 640. Sea Link Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 641. Seasonal Manpower Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 642. Sevenseas Inter Continental Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 643. Shah Manpower Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 644. Shalmani Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 645. Shan International Group Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 646. Sharon Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 647. Sharp Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 648. Sher International Employment Agency Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 649. Sherpa International Manpower Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 650. Shikhar international Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 651. Shristi Overseas Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 652. Shubam Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 653. Shubha Harati Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 654. Siddha Global Services Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 655. Siddhababa Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 656. Siddhartha Buddha Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 657. Siddhartha Gautam Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 658. Siddhidhata Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 659. Sierra Overseas Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 660. Sigma International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 661. Sigma Overseas Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 662. Signal International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 663. Silber Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 664. Silver Star Overseas Pvt. Ltd.          ...Demand & Details

 665. Simana International Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 666. Simrik Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 667. Sincere Foreign Employment and Promotion Center Pct. Ltd.         ...Demand & Details

 668. Sindur International Services         ...Demand & Details

 669. Sinmal Grukha International Management Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 670. SISA Nepal International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 671. Siwakoti Manpower Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 672. SKB Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 673. Skilled Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 674. Skilled Human Resources (P) Ltd.         ...Demand & Details

 675. Sky Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 676. Sky Way Management Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 677. Smart in Action Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 678. Smart Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 679. Social Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 680. Societal Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 681. SOS Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 682. Soundlines Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 683. South Asian Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 684. South Poli Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 685. Space Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 686. Speed Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 687. Speed Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 688. Splendid Job Solutions Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 689. Spring Nepal Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 690. SRS Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 691. Standard Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 692. Star International Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 693. Star Ray Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 694. Sterling Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 695. Stevand Gurkhas Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 696. Stupa Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 697. Subas Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 698. Subash Vijaya Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 699. Sufi International Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 700. Sugam Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 701. Suhasha Link (P) Ltd.         ...Demand & Details

 702. Sukarma Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 703. Suman Human Resources Consultants (Nepal) Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 704. Sun and Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 705. Sun Hills Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 706. Sun Ray Global Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 707. Sunaulo Internatinal Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 708. Sunaulo International Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 709. Sunera Nepal Incorpotated (P) Ltd.         ...Demand & Details

 710. Sungava Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 711. Sunkoshi Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 712. Sunkoshi Manpower Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 713. Sunrise Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 714. Sunrise Placement Seivices Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 715. Superb Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 716. Support Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 717. Supreme Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 718. Surya International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 719. Swastik Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 720. Swift Gorkha International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 721. Sworup Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 722. Synet International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 723. Talent Overseas Servics Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 724. Tangent International Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 725. Target Consultants HR.P.Ltd.         ...Demand & Details

 726. Task Employment Services         ...Demand & Details

 727. Team Force Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 728. Tenduli International Employment Services Pvt Ltd.         ...Demand & Details

 729. Thanks International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 730. Thapa Employment Security Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 731. The Center Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 732. The Gurkha Manpower Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 733. The Gurkha Re-Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 734. The River Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 735. ThirdEye Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 736. Three Brothers Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 737. Tiger Overseas Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 738. Time Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 739. Titanic Manpower Suppliers Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 740. Topaz International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 741. Track-On Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 742. Traget Consultant Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 743. Trasns World Manpower Co. Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 744. Tricon International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 745. Trikon Management Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 746. Triple Star Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 747. Tripura Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 748. Triveni Overseas Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 749. Trust Nepal Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 750. Tulsi Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 751. Turipati International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 752. Union Global Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 753. Unique Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 754. United HR Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 755. United International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 756. United Placement and Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 757. Universal Connection Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 758. Universal International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 759. Upahar Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 760. V.V International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 761. Valor International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 762. Vastu Management Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 763. Veerkotkali Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 764. Venus Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 765. Versatile Manage System Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 766. Very Best Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 767. Victory Cosmic Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 768. Victory Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 769. Victory Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 770. Vishwas Overseas Services Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 771. Vision & Value Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 772. Vision International Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 773. Vital International Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 774. We United Recruitment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 775. Web Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 776. Wel-come overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 777. Welcome Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 778. Well International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 779. Western Union Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 780. White Horse International Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 781. White Pearl Recruitment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 782. Wide Horizon Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 783. Wide-Space International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 784. Winbond Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 785. Wise International Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 786. Workforce Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 787. World Favour Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 788. World Link Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 789. World Net Recruitment Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 790. World Vision Intl. Manpower Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 791. Worldnet Human Resources Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 792. Worldways Manpower Inc. Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 793. Worldwide Asian Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 794. Worldwide Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 795. Worldwide Human Resource Net Working Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 796. Yacca Overseas Employment Consult Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 797. Yana Management & Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 798. Yeti Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 799. You Show Global Service Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 800. Young Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 801. Youth Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 802. Zenith Overseas Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 803. Zenith Progressive Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 804. Zoom International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details© 2015, All Right Reserved. Develped By : KalaSansar.com