Nepali Manpower Directory


वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गर्न नेपाल सरकारबाट ईजाजत प्राप्त गरी संचालनमा रहेका मेनपावर कम्पनीहरुको विवरण यस प्रकार रहेको छ ।


Enter Manpower Name :- 1. A Journeyman Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 2. A.B. Employment Solutions Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 3. A.K. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 4. A.M Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 5. A.S. Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 6. Aadarsha Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 7. Aakriti Recruting Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 8. Aalamdevi Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 9. Aamega International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 10. Aamidaba Buddha Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 11. Aastha International Employment Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 12. Aastha International Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 13. ABC Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 14. ABC Placement Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 15. ABE Employment Bureau (P) Ltd.         ...Demand & Details

 16. Abichal Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 17. Abroad Recruitment Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 18. ACE Employment Bureau Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 19. Achieve International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 20. Active Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 21. Advance Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 22. Advance Recruitment Services Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 23. Adventure Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 24. Aglesha Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 25. Agni Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 26. Ajambary Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 27. Akarshan International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 28. Al Arabia Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 29. Al Asmacs Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 30. Al Cornice Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 31. Al Dahabiya Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 32. Al Hayat Management System Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 33. Al Hera Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 34. Al Karim Overseas Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 35. Al Khaleej International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 36. Al Naseer Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 37. Al Quraish International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 38. Al Royan Enterprises Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 39. Al Saheli Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 40. Al Sama International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 41. Al Samit International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 42. Al Samit Manpower (P) Ltd.         ...Demand & Details

 43. Al Secure Manpower Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 44. Al Shoalat Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 45. Al Sondos Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 46. Al Zarafa Human Resource Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 47. Al-Ayuni Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 48. Al-Zafar International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 49. Alamdevi Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 50. Alfa Roma International Manpower Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 51. Alfa Sigma Human Resources Management Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 52. Alfa Sigma Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 53. Ali Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 54. Ali Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 55. All Asia Int'l Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 56. Alliance Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 57. Alpine Overseas Concern Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 58. Amcon Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 59. Amity Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 60. Anamol Overseas Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 61. Anand Overseas Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 62. Anjali Overseas Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 63. Anjulima International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 64. Annapurna International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 65. ANS Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 66. Ap Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 67. Apex Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 68. Apex Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 69. Apollo Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 70. Apple Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 71. Appolo Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 72. Arab Recruting Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 73. Arabian Employment Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 74. Arniko Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 75. Aroma International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 76. Around the World Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 77. Arun Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 78. AS international Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 79. Asha International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 80. Ashutosh Manpower Consultancy Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 81. Asia Link Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 82. Asia Pacific Recruitment Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 83. Asmacs Nepal (P) Ltd.         ...Demand & Details

 84. Asmik International Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 85. Asmita International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 86. Astha International Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 87. Atlas Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 88. Aurora Human Resources (P) Ltd.         ...Demand & Details

 89. Avinash International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 90. Avsar Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 91. Axis HR Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 92. Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 93. Ayush Marketing & Management Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 94. B.J. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 95. B.M. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 96. B.N. Manpower Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 97. B.S. Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 98. Baby Angel International Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 99. Baibhav Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 100. Bajra Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 101. Barun Overseas (P) Ltd         ...Demand & Details

 102. BB & M International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 103. Best Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 104. Best Way Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 105. Beta International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 106. Beverty Hills Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 107. Bhairab International Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 108. Bhandari Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 109. Bhawani International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 110. Bheri & Karnali International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 111. Binamay International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 112. Birad Associates (P)Ltd.         ...Demand & Details

 113. Birat Overseas International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 114. BJ Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 115. Blue Diamond International Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 116. Blue Ocean Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 117. Blue Sky International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 118. Bridge Sky International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 119. Bright Future Employment Co.(P) Ltd.         ...Demand & Details

 120. Bright Star Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 121. British Gurkha Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 122. Broadlink Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 123. Broadway Overseas Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 124. Buddha Vision Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 125. C.S. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 126. Capital HR Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 127. Capital International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 128. Capital Recruitment Service (P) Ltd         ...Demand & Details

 129. Caravan Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 130. Care Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 131. Career Exports Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 132. Career International Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 133. CE Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 134. Center Capital Services (P)Ltd.         ...Demand & Details

 135. Chandani Management Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 136. Chandrama Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 137. Chautari Nepal Manpower Agency P.Ltd         ...Demand & Details

 138. Choice International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 139. Chroma International Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 140. Citizen Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 141. Classic Overseas Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 142. Code International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 143. Connection Employment Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 144. Connection Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 145. Continental H.R.D. Consultants Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 146. Continental human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 147. Continental Manpower (Nepal) Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 148. Continental Mercantile Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 149. Cosmic Employment Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 150. Cosmo International Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 151. Cosmo Nepal Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 152. Creative Placement Services Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 153. Cross World International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 154. Crown Employment Consultant (P) Ltd.         ...Demand & Details

 155. Crown Overseas Consultancy (P) Ltd.         ...Demand & Details

 156. Crystal Employment Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 157. D. Proton Manpower Supplies Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 158. D.N. International Nepal Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 159. D.S. Foreign Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 160. Dakshinkali Manpower Suppliers Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 161. Damaru Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 162. Dar AL Khalij Overseas Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 163. Darshan Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 164. DD Oversease Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 165. Decent Employment Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 166. Deck Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 167. Deep Gate Way Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 168. Deepjyoti Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 169. Deity International Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 170. Delta Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 171. Delta Recruitment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 172. Delta Star International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 173. Delus Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 174. Delux International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 175. Deluxe HR Solutions Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 176. Destiny HR Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 177. Destiny Placement Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 178. Devine in Site Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 179. Dewan Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 180. Dharma Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 181. Dhaulagiri Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 182. Dhawlagiri International manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 183. Diamond Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 184. Diana Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 185. Dibya Imagine International Oversease Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 186. Diyalo Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 187. Diyalo International Employment Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 188. Dolphin Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 189. Dos Link Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 190. Dreams International Employment Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 191. Dreams Unlimites & Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 192. Dubai Overseas International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 193. Dynamic Position Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 194. Dynamic Sales & Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 195. Dynamic Staffing Solution Nepal (P) Ltd.         ...Demand & Details

 196. Eagle Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 197. Earth Vision Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 198. East West Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 199. East West Placement Center, Inc Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 200. Education Human Resource & Employment Consultancy         ...Demand & Details

 201. Ekta International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 202. Elan International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 203. Elite Gurkhas Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 204. Emasco Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 205. Emerald International Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 206. Empire International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 207. Employment Creation Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 208. Employment Link Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 209. Energy Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 210. Equator International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 211. Escort Overseas Center         ...Demand & Details

 212. Esskay Enterprises Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 213. Euro Asia Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 214. Euro Cross International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 215. EuroTech Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 216. Eve Nepal Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 217. Everest Associate Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 218. Everest International Manpower Supply Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 219. Everest International Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 220. Evergreen Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 221. Evergreen Manpower (P) Ltd.         ...Demand & Details

 222. Excom International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 223. Facility Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 224. Falcon International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 225. Famous Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 226. Far West International Link (P) Ltd.         ...Demand & Details

 227. Fazal International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 228. Felicity International Employment Agency         ...Demand & Details

 229. Firdosh International Overseas Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 230. First Growth Worldwide Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 231. First Select Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 232. Fishladder Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 233. Fishtail Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 234. Five Star International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 235. Florida Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 236. Florida Recruitment Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 237. Focus Nepal Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 238. Force One Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 239. Four Star Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 240. Friendship International Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 241. Friendship Manpower Consultancy (P) Ltd.         ...Demand & Details

 242. Frontline Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 243. FSI Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 244. Full Moon Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 245. Fusion International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 246. Future Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 247. Future International Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 248. Future Link International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 249. Future Minds Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 250. Future Star Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 251. G-J Overseas Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 252. G.C.D. Worldwide Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 253. G.R. Manpower Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 254. G.S. Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 255. Galaxy Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 256. Galaxy Universal Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 257. Gallent Gorkha Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 258. Gallivant Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 259. Ganapati Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 260. Gandaki Gorkhas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 261. Gandaki Overseas Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 262. Gauri Shankar Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 263. Global Alliance Consultancy Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 264. Global International Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 265. Global Link Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 266. Global Overseas Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 267. Global Placement Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 268. Global Reliance Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 269. GLOBAL RISING PLACEMENT (P) LTD         ...Demand & Details

 270. Glory Overseas Employment Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 271. GM Service Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 272. Golden Eagle Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 273. Good Alliance Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 274. Goodwill International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 275. Gorkha Human Resource Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 276. Gorkhas Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 277. Grace Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 278. Grand Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 279. Grand Shikhar Overses Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 280. Grand Sweet Job Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 281. Great Sky International Pvt.Ltd.          ...Demand & Details

 282. Greater Vision Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 283. Green Star Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 284. Green Tara int'l Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 285. Greenland Overseas Manpower Service ()P Ltd.         ...Demand & Details

 286. Growth Progress International Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 287. Gulf Horizon Int'l Inc. Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 288. Gulf Innovation Group Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 289. Gulf Link Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 290. Gulf Management International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 291. Gulf Management Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 292. Gulf Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 293. Gulf Overseas Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 294. Gulf Sky International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 295. Gulf Spring Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 296. Gurung Magar Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 297. Gurung Management Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 298. Habib International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 299. Hamdan Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 300. Hamidah International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 301. Happy Nepal Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 302. Heaven Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 303. Heaven Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 304. Help Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 305. Herald International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 306. Hi-Nepal International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 307. HI-Nepal International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 308. Highlander Employment Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 309. Himal Job Explorer Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 310. Himal Manpower Employment Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 311. Himal Manpower Employment Services pvt.         ...Demand & Details

 312. Himalayan Connection Worldwide Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 313. Himalayan Human Resources Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 314. Himalayan Logistics & Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 315. Himalayan Manpower Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 316. Himarab Overseas Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 317. HIt Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 318. Hope International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 319. HPI Global Nepal Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 320. HR Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 321. Humour Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 322. Ilaan International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 323. Image Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 324. Imperial Global Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 325. Imperial Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 326. IMS Manpower PVT. LTD.         ...Demand & Details

 327. Indman Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 328. Infinity Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 329. Innovative Human Resource Development Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 330. Inter Link Overseas Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 331. International Comfort Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 332. International Job Connection Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 333. International Job Link Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 334. International Manpower Recruitment P. Ltd.         ...Demand & Details

 335. International Placement Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 336. International Staffing Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 337. International Trade Links Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 338. Irving Nepal Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 339. Ishan Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 340. Ishan Recruitment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 341. Ishan Rojgar International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 342. J & T Gorkha Ocean Cru Multipurpose Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 343. Janaki Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 344. Japan-Deane International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 345. Jasim Trading & Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 346. Jasmin International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 347. JB Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 348. JBR Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 349. Jerry Varghees Global Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 350. Job Center Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 351. Job Placement Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 352. Job Search Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 353. Job Spot International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 354. Job Track Recruiting Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 355. Job World International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 356. Jobs Link International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 357. Jobs Search Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 358. Jugal International Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 359. Jupitar Overseas Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 360. K & C International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 361. K.B. International Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 362. K.L. Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 363. K.P. International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 364. Kabeli Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 365. Kailash International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 366. Kalichok Manpower (P) Ltd.         ...Demand & Details

 367. Kalika Manpower (P) Ltd.         ...Demand & Details

 368. Kanchan Human Resource Management Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 369. Kanchanjungha Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 370. Kankai Job Placement Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 371. Kankai Recruitment Suppliers Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 372. Kantipur Manpower Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 373. Kantipur Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 374. Kapeel Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 375. Karma International Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 376. Karnali International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 377. Karnali Overseas Services Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 378. Kasturi International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 379. Kathmandu International Inc. Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 380. Kathmandu Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 381. Kaushik Janashakti International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 382. KBL International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 383. Khagol Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 384. Khoji Recruitment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 385. Khumbu Overseas Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 386. Kist Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 387. KITS Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 388. Koshi International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 389. KSA International Group Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 390. Kshitiz Employment         ...Demand & Details

 391. Kunal Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 392. L.F.R. Trade Link Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 393. Lal Dhanus International Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 394. Landmark Manpower Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 395. laxmi overseas pvt. ltd         ...Demand & Details

 396. Leading Foreign Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 397. Liberty HR Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 398. Life International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 399. Life Line Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 400. Limco Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 401. Link On International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 402. Linkstar Manpower services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 403. Lions International Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 404. Lonely Planet International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 405. Lotus Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 406. Lucky H.R. Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 407. Lucky Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 408. Lumbini Darshan Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 409. M.B.K. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 410. M.D. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 411. M.N. International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 412. Madi Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 413. Madina International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 414. Mahakali Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 415. Mahalaxmi Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 416. Manakamana Foreign Employment Co. Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 417. Manakamana Power Network Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 418. Manaslu International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 419. Manjushree Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 420. Manpower Link Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 421. Marcopolo Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 422. Marigold Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 423. Marvelous Employment Nepal (P) Ltd.         ...Demand & Details

 424. Mashareq International Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 425. Mass Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 426. Master Job Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 427. Mechi Mahakali Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 428. Mega Movement Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 429. Memorial Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 430. Mentage Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 431. Meridian Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 432. Meridian Menpower Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 433. Meridian Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 434. Metta International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 435. MEV Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 436. Middle East Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 437. Milestone Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 438. Millenium Manpower Consultancy (P) Ltd.         ...Demand & Details

 439. Mimosa Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 440. Miracle Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 441. Miracle Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 442. Mission Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 443. Mithila Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 444. Mobhira Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 445. Model Enterprises Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 446. Money Home Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 447. Moondroops Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 448. Motherland Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 449. Moughal International Services Pvt. Ltd.          ...Demand & Details

 450. Mount Kanchan International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 451. Mount Manaslu Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 452. Mountain Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 453. Mountain Son Employment & Trading Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 454. Muktinath Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 455. Munal Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 456. Mustang Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 457. My Place International Overses Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 458. N.B. International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 459. N.C.F. Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 460. N.K. International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 461. N.P. International E. Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 462. Naasa Human Resource P.Ltd.         ...Demand & Details

 463. Naasa Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 464. Nabil Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 465. Nakchetra International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 466. Namaste Nepal Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 467. Namo Buddha International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 468. Nap International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 469. Navajeevan International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 470. Nealco International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 471. Need Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 472. Neelkamal Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 473. NEGI INTL OVERSEAS COMPANY PVT. LTD.         ...Demand & Details

 474. Nepa International Employment Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 475. Nepal Business Link (P) Ltd.         ...Demand & Details

 476. Nepal Gateway Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 477. Nepal Gulf Manpower Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 478. Nepal International Overseas Pvt. Ltd.          ...Demand & Details

 479. Nepal Placement Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 480. Nepal Proficient Manpower Supply Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 481. Nepal Recruiting Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 482. Nepal Recruitment Bereau Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 483. Nepal Sam Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 484. New Blue Star Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 485. New Generation Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 486. New Global Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 487. New Gurkhas International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 488. New Orrld Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 489. New Pathibhara Placement Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 490. New Sambriddhi Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 491. Nile Inteernational Manpower Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 492. Nile Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 493. Nimbus Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 494. Nishan Recruitment Services Pvt. Ltd.(The Amazko Overseas Pvt. Ltd.)         ...Demand & Details

 495. Niwida Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 496. Noor Opportunities Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 497. Northpole Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 498. NSO Consult Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 499. Ocean Employment Network Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 500. Octopus Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 501. Octopus Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 502. Om K.H.S. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 503. Om Shree Mahashakti Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 504. Opportunity Manpower Service Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 505. ORCHID Human Resources (P) Ltd.         ...Demand & Details

 506. ORCHID Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 507. Oriental Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 508. Orion Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 509. Oscar International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 510. Osho Recruiting Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 511. Our Destiny Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 512. Overseas Placement Service P.Ltd.         ...Demand & Details

 513. Oxford International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 514. Oxford Management System Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 515. Ozone Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 516. Pacific Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 517. Pacific Overseas Consult Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 518. Paju International Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 519. Palhi Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 520. Pandora Incorporation Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 521. Pangeni Human Resource Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 522. Paradise International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 523. Paradise Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 524. Paramount Employment Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 525. Pas International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 526. Pasa International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 527. Paschim Nepal Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 528. Pashupati Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 529. Pathibhara Overseas (P) Ltd.         ...Demand & Details

 530. Peace International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 531. Peace Nepal Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 532. Peace Zone Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 533. Pegani Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 534. People and Places (P) Ltd.         ...Demand & Details

 535. Perfect Connection Employment (P) Ltd.         ...Demand & Details

 536. Perfect Destination Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 537. Perfect Recruting Service Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 538. Pigeon International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 539. Pioneer Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 540. Potala Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 541. Power House Overseas Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 542. Pratigya Management Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 543. Prayas Re-Employment Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 544. Precise International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 545. Prestige Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 546. Prime Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 547. Prince International Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 548. Prism Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 549. Pro Search Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 550. Professional Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 551. Progressive Placement Services Nepal Pvt Ltd.         ...Demand & Details

 552. Protech Nepal Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 553. Prudential Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 554. Pukar International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 555. Pumori Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 556. Puspa Enterprises Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 557. Pyoneer Overseas Services Pvt. LTD.         ...Demand & Details

 558. Pyramid International Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 559. Quality International Overseas Consultancy Co. (P) Ltd.         ...Demand & Details

 560. R&R Global Job Tracker Pvt.Ltd         ...Demand & Details

 561. R.B. Recrutiment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 562. R.I.C. International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 563. R.K. Manpower Group Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 564. R.P. International Consultancy (P) Ltd.         ...Demand & Details

 565. Radium International Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 566. Rainbow Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 567. Raj Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 568. Rajdhani International Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 569. Raki International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 570. Rapid International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 571. Rapti Manpower Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 572. Rapti Placement Service Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 573. Rara Employment Consult (P) Ltd.         ...Demand & Details

 574. Rays Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 575. Raysunga International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 576. Real Radiantial International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 577. Real Resource Management         ...Demand & Details

 578. Reaz & Farah Employment Services Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 579. Red Dragon International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 580. Red Rose International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 581. Regal Overses Manpower Agency         ...Demand & Details

 582. Region Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 583. Relation Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 584. Reliable International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 585. Reliance Nepal International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 586. Reliance Recruitment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 587. Relyable H.R. Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 588. Resunga Int.pvt.ltd         ...Demand & Details

 589. Rhythm Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 590. Richhood Overseas Inc. Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 591. Right -Way Enterprises Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 592. Rising Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 593. Rising Star Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 594. Rivive Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 595. Riza Overseas Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 596. Rolex Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 597. Rolex Recruitment Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 598. Rose Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 599. Rose Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 600. Rotary Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 601. Royal Gandaki Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 602. Royal Overseas Nepal (P) Ltd.         ...Demand & Details

 603. Ruby Employment Services         ...Demand & Details

 604. S.B. International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 605. S.B.K. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 606. S.C. Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 607. S.K.B. Overseas (P) Ltd.(Richard Yang Li Agency Nepal)         ...Demand & Details

 608. S.L.D. International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 609. S.N. International Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 610. S.N.L. Synnet International Pvt.Ltd         ...Demand & Details

 611. S.V. Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 612. Saarc Overseas P. Ltd.         ...Demand & Details

 613. Sab International Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 614. Sadhana International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 615. Sadiksha Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 616. Safeland Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 617. Saffron International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 618. Sagar Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 619. Sagar Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 620. Sagun Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 621. Sahara International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 622. Sajima international Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 623. Saksham Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 624. Sakura International Employment Consuyltancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 625. Sakura Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 626. Salam Technical Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 627. Sam International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 628. Samad Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 629. Sampada Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 630. Samriddhi Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 631. Samtakoshi International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 632. Samyog Overseas Pvt. Ltd         ...Demand & Details

 633. Sanera Nepal Incooperate Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 634. Sanna International Recruiting Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 635. Saptakoshi Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 636. Sarathi Overseas Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 637. Sattyan International Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 638. Satya Sai Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 639. Satyawati Overseas Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 640. Saudi Nepal Recruiting Agency Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 641. SCC Manpower Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 642. SCM Manpower Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 643. Sea Link Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 644. Seasonal Manpower Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 645. Sevenseas Inter Continental Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 646. Shah Manpower Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 647. Shalmani Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 648. Shan International Group Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 649. Sharon Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 650. Sharp Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 651. Sher International Employment Agency Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 652. Sherpa International Manpower Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 653. Shikhar international Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 654. Shristi Overseas Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 655. Shubam Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 656. Shubha Harati Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 657. SIDDHA GLOBAL SERVICES PVT. LTD.         ...Demand & Details

 658. Siddha Global Services Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 659. Siddhababa Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 660. Siddhartha Buddha Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 661. Siddhartha Gautam Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 662. Siddhidhata Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 663. Sierra Overseas Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 664. Sigma International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 665. Sigma Overseas Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 666. Signal International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 667. Silber Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 668. Silver Star Overseas Pvt. Ltd.          ...Demand & Details

 669. Simana International Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 670. Simrik Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 671. Sincere Foreign Employment and Promotion Center Pct. Ltd.         ...Demand & Details

 672. Sindur International Services         ...Demand & Details

 673. Sinmal Grukha International Management Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 674. SISA Nepal International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 675. Siwakoti Manpower Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 676. SKB Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 677. Skilled Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 678. Skilled Human Resources (P) Ltd.         ...Demand & Details

 679. Sky Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 680. Sky Way Management Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 681. Smart in Action Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 682. Smart Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 683. Social Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 684. Societal Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 685. SOS Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 686. Soundlines Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 687. South Asian Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 688. South Poli Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 689. Space Overseas Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 690. Speed Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 691. Speed Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 692. Splendid Job Solutions Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 693. Spring Nepal Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 694. SRK OVERSEAS PVT. LTD.         ...Demand & Details

 695. SRS Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 696. Standard Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 697. Star International Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 698. Star Ray Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 699. Sterling Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 700. Stevand Gurkhas Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 701. Stupa Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 702. Subas Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 703. Subash Vijaya Associates Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 704. Sufi International Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 705. Sugam Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 706. Suhasha Link (P) Ltd.         ...Demand & Details

 707. Sukarma Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 708. Suman Human Resources Consultants (Nepal) Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 709. Sun and Company Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 710. Sun Hills Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 711. Sun Ray Global Overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 712. Sunaulo Internatinal Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 713. Sunaulo International Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 714. Sunera Nepal Incorpotated (P) Ltd.         ...Demand & Details

 715. Sungava Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 716. Sunkoshi Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 717. Sunkoshi Manpower Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 718. Sunrise Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 719. Sunrise Placement Seivices Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 720. Superb Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 721. Support Human Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 722. Supreme Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 723. Surya International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 724. Swastik Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 725. Swift Gorkha International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 726. Sworup Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 727. Synet International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 728. Talent Overseas Servics Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 729. Tangent International Recruitment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 730. Target Consultants HR.P.Ltd.         ...Demand & Details

 731. Task Employment Services         ...Demand & Details

 732. Team Force Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 733. Tenduli International Employment Services Pvt Ltd.         ...Demand & Details

 734. Thanks International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 735. Thapa Employment Security Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 736. The Center Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 737. The Gurkha Manpower Services (P) Ltd.         ...Demand & Details

 738. The Gurkha Re-Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 739. The Link For Recruitment Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 740. The River Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 741. ThirdEye Resources Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 742. Three Brothers Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 743. Tiger Overseas Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 744. Time Employment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 745. Titanic Manpower Suppliers Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 746. Topaz International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 747. Track-On Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 748. Traget Consultant Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 749. Trasns World Manpower Co. Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 750. Tricon International Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 751. Trikon Management Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 752. Triple Star Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 753. Triple Star Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 754. Tripura Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 755. Triveni Overseas Concern Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 756. Trust Nepal Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 757. Tulsi Overseas Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 758. Turipati International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 759. Union Global Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 760. Unique Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 761. United HR Solution Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 762. United International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 763. United Placement and Employment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 764. Universal Connection Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 765. Universal International (P) Ltd.         ...Demand & Details

 766. Upahar Human Resource Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 767. V.V International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 768. Valor International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 769. Vastu Management Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 770. Veerkotkali Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 771. Venus Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 772. Versatile Manage System Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 773. Very Best Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 774. Victory Cosmic Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 775. Victory Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 776. Victory Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 777. Vishwas Overseas Services Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 778. Vision & Value Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 779. Vision International Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 780. Vital International Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 781. We United Recruitment Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 782. Web Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 783. Wel-come overseas Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 784. Welcome Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 785. Well International Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 786. Western Union Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 787. White Horse International Pvt.Ltd.         ...Demand & Details

 788. White Pearl Recruitment Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 789. Wide Horizon Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 790. Wide-Space International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 791. Winbond Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 792. Wise International Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 793. Workforce Service Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 794. World Favour Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 795. World Link Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 796. World Net Recruitment Consultancy Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 797. World Vision Intl. Manpower Service (P) Ltd.         ...Demand & Details

 798. Worldnet Human Resources Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 799. Worldways Manpower Inc. Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 800. Worldwide Asian Manpower Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 801. Worldwide Employment Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 802. Worldwide Human Resource Net Working Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 803. Yacca Overseas Employment Consult Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 804. Yana Management & Services Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 805. Yeti Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 806. You Show Global Service Nepal Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 807. Young Overseas Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 808. Youth Manpower Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 809. Zenith Overseas Consultant Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 810. Zenith Progressive Pvt. Ltd.         ...Demand & Details

 811. Zoom International Pvt. Ltd.         ...Demand & Details© 2016, All Right Reserved. Develped By : KalaSansar.com