ManpowerDemand.com

All Authorised Medical Center


नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेका मुलुकहरुमा कामका लागि जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको नामावली विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

S.No.Name of Medical Center In NepalAddress
 1.  A Clinic For Help Nepal Pvt. Ltd....Details  NarayanGopal Chowk, Kathmandu, Nepal.
 2.  Advance Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Panipokhari, Lazimpat, Kathmandu, Nepal.
 3.  Akabar Medical Center Pvt. Ltd....Details  Tilganga, Kathmandu, Nepal.
 4.  Akhanda Poly Clinic Pvt. Ltd....Details  Mitra Park, Chabahil, Kathmandu, Nepal.
 5.  Al Khaleej Medical Centre P. Ltd....Details  Chhuchepati, Kathmandu, Nepal.
 6.  Al‐Mashoor Diagnostic Centre P.Ltd....Details  New baneshwar, Kathmandu, Nepal.
 7.  Alka Poly Clinic Pvt. Ltd....Details  Jawalkhel, Lalitpur
 8.  Alliance Medical & Research Center Pvt. Ltd....Details  Banasthali, Kathmandu, Nepal.
 9.  Amitabha Buddha Medical Center Pvt. Ltd....Details  Narayangopal Chowk, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal.
 10.  Anamnagar Polynic & Community Hospital Pvt. Ltd....Details  Anamnagar-32, Kathmandu, Nepal.
 11.  Anmol Medical Center Pvt. Ltd....Details  Mahabaudha, Kathmandu, Nepal.
 12.  Apollo Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Maitidevi, Kahtmandu, Nepal
 13.  Aqua Diagnostic Service P. Ltd....Details  Battisputali, Kathmandu, Nepal.
 14.  Arun Medical Center Pvt. Ltd....Details  Samakhusi, Kahtmandu, Nepal.
 15.  Asia Pacific Ploy Clinic Pvt. Ltd....Details  Thapathali, Kahtmandu, Nepal.
 16.  Asian Medical Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  G.P.O.Box :14496, Samakhusi, Kahtmandu, Nepal
 17.  Asian Poly Clinic and Diagnosis Center Pvt. Ltd....Details  Bagbazar, Kahtmandu, Nepal.
 18.  Asian Rays Medicare and Research Center Pvt. Ltd....Details  Chapal Karkhana, Kathmandu, Nepal.
 19.  B.B. Health Care Center Pvt. Ltd....Details  Macchapokhari, Balaju, Kahtmandu, Nepal.
 20.  Baba Medical Center Pvt. Ltd....Details  Chandol, Kahtmandu, Nepal.
 21.  Basundhara Ploy Clinic Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 8837, Narayangopal Chowk, Kahtmandu, Nepal.
 22.  Bhanu Memorial Policlinic & Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Gongabu, Kathmandu, Nepal.
 23.  Bharatpur Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Bharatpur–10, Chitwan, Nepal.
 24.  Bharosa Diagnosis Center Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 10998, Samakhusi, Kathmandu, Nepal.
 25.  Binayak Hospital & Prasutigriha Pvt. Ltd....Details  Gangabu, Kathmandu, Nepal.
 26.  Bindhyabasini Medical And Research Center Pvt. Ltd....Details  Tinkune, Kathmandu, Nepal.
 27.  Blue Cross Diagnostic Centre P. Ltd....Details  Bagbazar, Kathmandu, Nepal.
 28.  Bright Medical Center Pvt. Ltd....Details  Samakhusi, Kahtmandu, Nepal
 29.  Bright Polyclinic & Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Samakhusi, Kahtmandu, Nepal
 30.  British Gorkha Communist Hospital & Research Center Pvt. Ltd....Details  Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
 31.  Buddha Diagnostic And Medico Serveces Pvt. Ltd....Details  Damak-11, Jhapa, Nepal.
 32.  Buddha International Medical Center Pvt. Ltd....Details  New Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 33.  Buddha Sai Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Ithari-4, Sunsari, Nepal.
 34.  Budha Subba Medical Center Pvt. Ltd....Details  Damak-13, Jhapa, Nepal.
 35.  Capital Hospital Pvt. Ltd....Details  Putalisadak, Kathmandu, Nepal.
 36.  Capital Medical Center Pvt. Ltd....Details  Tilganga, Kathmandu, Nepal.
 37.  Chetana Swasthya Sewa Kendra Pvt.Ltd....Details  P.O. Box L 26276, Minbhawan, Shantinagar, Kathmandu, Nepal.
 38.  Chirayou National Health & Research Center Pvt. Ltd....Details  Bhaktithapa Marga, Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 39.  City Top Poly Clinic & Medical Center Pvt. Ltd....Details  Sinamangal, Kathmandu, Nepal.
 40.  Community Health Service Co-operative Ltd....Details  Itahari-1, Sunsari, Nepal.
 41.  Cosmos Diagnosis & Research Center Pvt. Ltd....Details  Ratopul, Gaushala, Kathmandu, Nepal.
 42.  Curex Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Putalisadak, Kathmand, Nepal.
 43.  Curex Diagnostic Center Pvt.Ltd....Details  Sudedhara, Kathmandu, Nepal.
 44.  Dhaulagiri Health Care Center Pvt. Ltd....Details  Maharajgunj, Kathmandu, Nepal
 45.  Diamond Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Balaju, Kathmandu, Nepal.
 46.  Dikshya Swasthya Sewa Kendra Pvt. Ltd....Details  Kalimati, Kathmandu, Nepal.
 47.  Diyas Polyclinic & Medical Center Pvt. Ltd....Details  Bagdarbar, Sundhara, Kathmandu
 48.  Dynamic Medical Centre & Polyclinic P. Ltd....Details  Sukedhara, Kathmandu, Nepal.
 49.  Dynasty Medical Center Pvt. Led....Details  Narayan Gopal Chowk, Kathmandu, Nepal.
 50.  Ekta Medical Center Pvt. Ltd....Details  Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
 51.  Eon Medical & Research Center Pvt. Ltd....Details  Lazimpat, Kathmandu, Nepal.
 52.  Everest Health Home Services Pvt. Ltd....Details  Hospital Road, Nepalgunj
 53.  Fusion Polyclinic & Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Chakrapath, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal.
 54.  Fusion Swastha Poly Clinic P.Ltd....Details  Maharajgunj, Kathmandu, Nepal.
 55.  Global Medical Center Pvt. Ltd....Details  Gangabu, Kahtmandu, Nepal.
 56.  Godabari Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Anarmani-3, Jhapa, Nepal.
 57.  Green Medical Center Pvt. Ltd....Details  Pinglasthan, Kathmandu, Nepal.
 58.  Gulf Spring Medical Center Pvt. Ltd....Details  Basundhara, Kathmandu, Nepal.
 59.  Gulf Spring Medical Center Pvt. Ltd....Details  Basundhara, Kahtmandu, Nepal.
 60.  Gurudev Diagnostic and Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Mahabaudha, Kathmandu, Nepal.
 61.  Health Care Center Pvt. Ltd....Details  Basundara-3,Kathmandu
 62.  Health Care Clinic Pvt. Ltd....Details  Tripureshwor, Kahtmandu, Nepal.
 63.  Healthcare Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Sinamangal, Kathmandu, Nepal.
 64.  Healthy Life International Medical Center Pvt. Ltd....Details  Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
 65.  Helping Health Poly Clinic Pvt. Ltd....Details  Dillibazar, Maitidevi, Kahtmandu, Nepal.
 66.  Himal International Medical Center Pvt. Ltd....Details  Tripureshwor, Kahtmandu, Nepal.
 67.  Himal Poly Clinic & Research Center Pvt. Ltd....Details  Sana Bharang, Swayanbhu, Kathmandu, Nepal.
 68.  Himalaya Diagnostic Clinic Pvt. Ltd....Details  Birtamod, Jhapa, Nepal.
 69.  International Health Care & Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  New Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 70.  Ishan Polyclinic & Research Center Pvt. Ltd....Details  Lazimpat-2, Kathmandu, Nepal.
 71.  J.M. Medical Center Center Pvt. Ltd....Details  Tripureshwor, Kathmand, Nepal.
 72.  J.M. Medical Center Pvt. Ltd....Details  Tripureshwor, Kathmandu, Nepal.
 73.  Jalbinayak Polyclinic & Research Center Pvt. Ltd....Details  Gangabu, Kathmandu, Nepal.
 74.  Janaki International Medical Center Pvt. Ltd....Details  Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 75.  K.R. Medical Center Pvt. Ltd....Details  New Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 76.  Kalika Polyclinic P. Ltd....Details  Koteshwor, Kathmandu, Nepal.
 77.  Kanishk International Health Care Center Pvt. Ltd....Details  Koteshwor, Kathmandu, Nepal.
 78.  Kankai Hospital Pvt Ltd....Details  Anarmani, Birthamod, Jhapa, Nepal.
 79.  Kantipur Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Kantipath Jyatha, Kathmandu, Nepal.
 80.  Kasthamandap Health Care Center Pvt. Ltd....Details  Battisputali, Kathmandu, Nepal.
 81.  Kasthamandap Health Care Center Pvt. Ltd....Details  Battisputali, Kathmandu, Nepal.
 82.  Kohinoor Medical Center Pvt. Ltd....Details  Maharajgunj, Kathmandu, Nepal.
 83.  Kshemadevi Polynic Pvt. Ltd....Details  G.P.O. Box : 10733, Shantinagar, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 84.  L. & R. Polyclinic & Diagnostic Centre Pvt. Ltd....Details  Tilganga, Kathmandu, Nepal.
 85.  Lalupate Medical Centre & Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Pepsicola, Kathmandu
 86.  Lazimpat Sulab Clinic Pvt. Ltd....Details  Saraswati Marg, Lazimpat, Kathmandu, Nepal.
 87.  Life Care Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Tripureshwor, Kathmandu, Nepal.
 88.  Life Line Hospital Pvt. Ltd....Details  Mechi, Damak, Jhapa, Nepal
 89.  Life Trust Medi Diagnostic P. Ltd....Details  Dhumbarahi‐4, Kathmandu, Nepal.
 90.  Lotus Polyclinic & Diaggnostic Center Pvt. Ltd....Details  Gangabu, Kathmandu, Nepal.
 91.  Maa Laxmi Policlinic Pvt. Ltd....Details  Samakhusi, Kathmandu, Nepal.
 92.  Madhu Health Service and Counseling Center Pvt. Ltd. ...Details  Basundhara, Kathmandu, Nepal.
 93.  Manju Shree Poly Clinic & Diagnostic Center P. Ltd....Details  Putali Line, Dharan-9, Sunsari, Nepal.
 94.  Manjushree Medical Center Pvt. Ltd....Details  Tukucha, Gairidhara, Kathmandu, Nepal.
 95.  Marcopolo Medical Center Pvt. Ltd....Details  Samakhusi-29, Kathmandu, Nepal.
 96.  Mechi Health Care Clinic Pvt. Ltd....Details  Birtamod, Jhapa, Nepal.
 97.  Mediasia Diagnostic Centre P.Ltd....Details  Basbari, Kathmandu, Nepal.
 98.  Medicare National Ploinic Pvt. Ltd....Details  Gangabu, Kathmandu, Nepal.
 99.  Medicine Buddha Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Gongabu-4, New Buspark, Kathmandu, Nepal
 100.  Meditech Hospital & Research Center Pvt. Ltd....Details  G.P.O. Box : 52, Deepnagar, Butwal, Rupandehi, Nepal.
 101.  Megha Medical Center Pvt. Ltd....Details  Samakhusi, Kathmandu, Nepal.
 102.  Meridian Health Care Center Pvt. Ltd....Details  G.O. Box : 14439, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal.
 103.  Merit Multicare Medical Center Pvt. Ltd....Details  G.P. Box : 8973, NPC : 00313Minbhawan, Shantinagar, Kathmandu, Nepal.
 104.  Metro Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Thapathali-11, Kathmandu, Nepal.
 105.  Middle East Medical Center Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 145, Kupondole, Lalitpur, Nepal.
 106.  N.S. Medical Center Pvt. Ltd....Details  Gangabu-4, Kathmandu, Nepal.
 107.  Namaste Nepal Medical Center & Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Gangabu, Kathmandu, Nepal.
 108.  Namuna Medical Center Pvt. Ltd....Details  Old Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 109.  Navajeevan Hospital Pvt. Ltd....Details  Dhangadi, Kailali, Nepal.
 110.  Nawa Durga Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Putalisadak, Kathmandu, Nepal.
 111.  Nepal Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  G.P.O.Box : 3211, Dharahara, Sundhara, Kathmandu, Nepal.
 112.  Nepal Health Care Hospital Pvt. Ltd....Details  Lamhi, Dang, Nepal
 113.  Nepal Health Professional Feteration...Details  Branch Office: Samakhusi, Kathmandu, Nepal.
 114.  Nepal Health Professional Feteration...Details  Central Office: Sinamangal-9, Kathmandu, Nepal.
 115.  Nepal Janaswathe Kendra Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 4223, Balaju Baipass, Kathmandu, Nepal.
 116.  Nepal Siddhartha Sadan Poly Clinic Pvt. Ltd....Details  Gangabu, Kathmandu, Nepal.
 117.  Nepolian Health Care Center Pvt. Ltd....Details  Balaju, Kathmandu, Nepal.
 118.  New World View Medical Center Pvt. Ltd....Details  Basundhara, Kathmandu, Nepal.
 119.  Nippon Polyclinic and Diagnostic Centre (P) Ltd....Details  P.O.Box:- 1160, Balaju, Kathmandu, Nepal.
 120.  Nozomi Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Sinamangal-9, Kathmandu, Nepal.
 121.  Ojaswi Poly Clinic Pvt. Ltd....Details  Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
 122.  Om Medical Diagnostic Pvt.Ltd....Details  Birtamode, Jhapa, Nepal.
 123.  Om Polyclinic and Diagnostic Centre Pvt. Ltd....Details  Itahari-1, Sunsari, Nepal.
 124.  Om Sanjiwani Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  G.P.O.Box : 21734, Dhobighat, Lalitpur, Nepal.
 125.  OM Siddhi Policlinic & Medical Center Pvt. Ltd....Details  Bagdarbar, Sundhara-11, Kathmandu, Nepal.
 126.  Oskar Medical Center Pvt. Ltd....Details  Basundhara, Kathmandu, Nepal.
 127.  Panasiya Polyclinic Pvt. Ltd....Details  New Baneshwor-34, Kathmandu, Nepal.
 128.  Pansiya Polyclinic Pvt. Ltd....Details  New Baneshwor-34, Kathmandu, Nepal.
 129.  Paradise Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Basundhara Chowk, Kathmandu, Nepal.
 130.  Pathibhara Medical Center Pvt. Ltd....Details  Sapatri Road, Itahari-4, Sunsari, Nepal.
 131.  Peace Medical Center Pvt. Ltd....Details  Basundhara, Kathmandu, Nepal.
 132.  People Health Care Center Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 24523, Lazimpat, Kathmandu, Nepal.
 133.  Perfect Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Lal Darbar Marg, Battisputali, Kathmandu, Nepal.
 134.  Pokhara Public Health Laboratory & Research Center Pvt. Ltd....Details  Pokhara, Kaski, Nepal
 135.  Pooja Medical Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Buttisputali, Gaushala, Kathmandu, Nepal.
 136.  Pradhan Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Anarmani-4, Jhapa, Nepal.
 137.  Praptee Poly Clinic & Research Center Pvt. Ltd....Details  Tripureshwor, Kathmandu, Nepal.
 138.  Prashanti Health Care Center Pvt. Ltd....Details  Jawalkhel, Lalitpur, Nepal.
 139.  Public Health Polyclinic And Diagnostic Center P. Ltd....Details  Samakhushi, Kathmandu, Nepal.
 140.  Puja Medical Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Battisputali, Gaushala, Kathmandu, Nepal.
 141.  Purna Chandra Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 9676, Battisputali, Kathmandu, Nepal.
 142.  Purnima Medical & Research Center Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 9375, Kupandol, Lalitpur, Kathmandu, Nepal.
 143.  Purnima Plus Medical Centre Pvt. Ltd....Details  Gongabu, Kathmandu, Nepal.
 144.  R.K. Medical Center Pvt. Ltd....Details  New Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 145.  Razam Medical Centre P.Ltd....Details  Chabahil, Kathmandu, Nepal.
 146.  Reliable Polyclinic and Pathology Lab Pvt. Ltd....Details  New Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 147.  Reliance Health Care Center Pvt. Ltd....Details  Dhapasi-9, Basundhara, Kathmandu, Nepal.
 148.  Reliance Medical Care & Research Center Pvt. Ltd....Details  Ratopul, Gaushala, Kathmandu, Nepal.
 149.  Relief Health Care Pvt. Ltd....Details  Sarswati Sthan, Lajimpat-2, Kathmandu, Nepal.
 150.  Remind Polyclinic & Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Gaushala, Kathmandu, Nepal.
 151.  Revive Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Gaushala-9, Kathmandu, Nepal.
 152.  Rija Polyclinic & Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Maharajgunj, Kathmandu, Nepal.
 153.  Rivive Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Gaushala-9, Kathmandu, Nepal.
 154.  Riza Polyclinic & Diagnostic Centre Pvt. Ltd....Details  Chabahil-7, Kathmandu, Nepal.
 155.  Rose International Medical Services Pvt. Ltd....Details  Samakhusi, Kathmandu, Nepal.
 156.  S.O.S. Medical Center Pvt. Ltd....Details  Basundhara, Dhapasi, Kathmandu, Nepal.
 157.  S.S. Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Narayangopal Chowk, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal.
 158.  Saan Health Care Pvt. Ltd....Details  Battisputali, Kathmandu, Nepal.
 159.  Sagarmatha Clinic & Medical Center Pvt. Ltd....Details  Gangabu, Kathmandu, Nepal.
 160.  Sagarmatha Polyclinic & Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Kalimati, Kathmandu, Nepal.
 161.  Sahara Health Center Pvt. Ltd....Details  Ekata Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 162.  Sai Polyclinic & Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  New Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 163.  Saiba Medical Centre Pvt. Ltd....Details  Kopundol, Lalitpur, Kathmandu, Nepal.
 164.  Saibaba Polyclinic & Medical Center Pvt. Ltd....Details  Gongabu, New Buspark, Kathmandu, Nepal.
 165.  Samanantar Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Khasibazar, Bagbazar, Kathmandu, Nepal.
 166.  Sampripti Medical Center Pvt. Ltd....Details  Newbuspark, Kathmandu, Nepal.
 167.  Samrat Medical Hall Pvt. Ltd....Details  New Baneshwor, Kthamndu, Nepal.
 168.  Sanjivani Medical & Research Center Pvt. Ltd....Details  Ratopul, Gaushala, Kathmandu, Nepal.
 169.  Sarbottam Polyclinic Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 1969, Basundhara, Kathmandu, Nepal.
 170.  Saudi Nepal Medical Center Pvt. Ltd....Details  Kupandole, Lalitpur, Nepal.
 171.  Sea Link Medical Center Pvt. Ltd....Details  Bhumbarahi, Sukedhara, Kathmandu, Nepal.
 172.  Sea Link Medical Center Pvt. Ltd....Details  Dhumbarahi, Sukedhara, Kathmandu, Nepal.
 173.  Sewa Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Sukedhara, Kathmandu, Nepal.
 174.  Shailung Polyclinic and Diagnostic Centre Pvt. Ltd....Details  Itahari-1, Sunsari, Nepal.
 175.  Shavya Medical Center Pvt. Ltd....Details  Chakrapath, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal.
 176.  Shikhar Public Poly Clinic Pvt. Ltd....Details  Shantinagar, Kathmandu, Nepal.
 177.  Shree Kunta Polyclinic & Health Care Center Pvt. Ltd....Details  
 178.  Shrijana Medical Center & Poly Clinic Pvt. Ltd....Details  Chabahil, Kathmandu, Nepal.
 179.  Shubham Polyclinic & Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  G.P.O.Box : 1500, New Baneshwor, Kthamndu, Nepal.
 180.  Shuva Laxmi Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Anarmani-3, Jhapa, Nepal.
 181.  Siddhakali Medical & Poly Clinic Center Pvt. Ltd....Details  Gongabu, New Buspark, Kathmandu, Nepal.
 182.  Siddhartha Pathology Clinic...Details  Siddhartha Chowk, Pokhara, Nepal.
 183.  Siddhartha Poly Clinic Pvt. Ltd....Details  Putalisadak, Kathmandu, Nepal.
 184.  Siddhi Polyclinic Pathology Lab Pvt. Ltd....Details  Dillibazar, Kathmandu, Nepal.
 185.  Sinamangal Health Care & Diagnosis Center Pvt. Ltd....Details  Sinamangal, Kathmandu, Nepal.
 186.  Social Medical Center (P). Ltd....Details  Gangabu, Kathmandu, Nepal.
 187.  South Asian Health Care Center Pvt. Ltd....Details  Gaushala, Kathmandu, Nepal.
 188.  Star Health Care & Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Battisputali, Kathmandu, Nepal.
 189.  Subarna Medical Solution and Research P. Ltd....Details  Ghorahi, Dang, Nepal.
 190.  Subba Medical Center Pvt. Ltd....Details  Basundhara, Kathmandu, Nepal.
 191.  Subba Pathology & Clinic Pvt. Ltd....Details  Kupandol, Lalitpur, Nepal.
 192.  Sudha Health Care Pvt. Ltd....Details  Maharajgunj-3, Kathmandu, Nepal.
 193.  Sudha Policlinic Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 8973, NPC : 469, Tinkune, Koteshwor-35, Kathmandu, Nepal.
 194.  Sungava Polyclinic Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 8973, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 195.  Sunpati Polyclinic & Health Care Pvt. Ltd....Details  G.P.O.Box : 8973,New Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 196.  Sunrise Polyclinic & Diagnosis Center Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 20757, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal.
 197.  Sunshine Medical and Research Centre pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 8975 EPC 447, Tripureshwor, Kathmandu, Nepal.
 198.  Super Health Care Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Gangabu-29, Kathmandu, Nepal.
 199.  Swarnim Ployclinic & Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Samakhusi, Kathmandu, Nepal.
 200.  Syrap Health Care Pvt. Ltd....Details  Sitapaila, Kathmandu, Nepal.
 201.  Syrup Medical Center Pvt. Ltd....Details  Gangabu, Kathmandu, Nepal.
 202.  Texas Polyclinic and Diagnostic Centre Pvt. Ltd....Details  Shantinagar-34, Kathmandu, Nepal.
 203.  Titanic Health Care Center Pvt. Ltd....Details  Basundhara, Kathmandu, Nepal.
 204.  Top Need Medical Centre Pvt. Ltd....Details  Gongabu-4, Kathmandu, Nepal.
 205.  Tribeni Devi Polyclinic and Health Care Centre Pvt. Ltd....Details  Samakhusi-29, Kathmandu, Nepal.
 206.  Tribeni Medical Center Pvt. Ltd....Details  New Baneshwor, Kathmandu, Nepal.
 207.  Trishuli X-rey & Clinic Center Pvt. Ltd....Details  Sinamangal, Kathmandu, Nepal.
 208.  U & P Polyclinic Pvt. Ltd....Details  Kalanki, Kathmandu, Nepal.
 209.  Unique Medical Services Pvt. Ltd....Details  Gongbu, Kathmandu, Nepal.
 210.  United Medical Center Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 12543, Lazimpat, Kathmandu, Nepal.
 211.  Universal Diagnostic Center Pvt. Ltd....Details  Putalisadak, Kathmandu, Nepal.
 212.  Universal Medical Health Care Center Pvt. Ltd....Details  G.P.O.Box : 8974, EPC : 276, Samakhusi, Kathmandu, Nepal.
 213.  Upatyaka Pathology & Clinic Pvt. Ltd....Details  Pulchowk, Lalitpur, Nepal.
 214.  Valley Policlinic International Health Center Pvt. Ltd....Details  Samakhusi Chowk, Kathmandu, Nepal.
 215.  Vindhyabasini Polyclinic & Health Care Center Pvt. Ltd....Details  Basundhara, Kathmandu, Nepal.
 216.  Vision Medical Center Pvt. Ltd....Details  P.O.Box : 3565, Basundhara, Kathmandu, Nepal.
 217.  World Wide Medical Center Pvt. Ltd....Details  Battisputali, Kathmandu, Nepal.

विस्तृत जानकारीका लागि

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ
केन्द्रीय कार्यालयः
पो.ब.नं. ५४७२ घर नं. ३०६, ओमनगर, सिनामंगल–९, काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. +९७७–०१–४१११०२१, +९७७–०१–४१११०९२
फ्याक्स नं. +९७७–०१–४१११०२२
E-mail : info@nepalhpf.org ,infonhpf@ntc.net.np, president@nepalhpf.org, nh_pf@yahoo.com
URL : www.nepalhpf.org, www.nepalhpf.org.np


© 2015, All Right Reserved. Develped By : KalaSansar.com