अत्यन्त जरुरी सूचना !


यस वेवसाइटमा राखिएका सबै डिमाण्डहरु नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृत डिमाण्डहरु हुन् । स्वीकृत नभएका डिमाण्ड नराख्न ग्रहाक म्यानपावर कम्पनीहरुसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । साथै वेवसाइटमा भएका डिमाण्ड हेरेर वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक व्यक्तिहरुले मात्र फारम भर्नुहोला ।
– म्यानपावर डिमाण्ड डट कम व्यवस्थापक ।

Search Demand by Manpower

Enter the Name of Manpower :-

S.n. Job Categories Type Salary Req.No. Manapower Date
1) Nurse Assistant.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 87390 -)
(- 25 -)
Triple Star Employment Pvt. Ltd. 2016-08-26 21:18:55
2) Nurse General.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 116520 -)
(- 25 -)
Triple Star Employment Pvt. Ltd. 2016-08-26 21:18:05
3) operator.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 27000Nrs -)
(- 100 -)
SIDDHA GLOBAL SERVICES PVT. LTD. 2016-08-24 13:33:56
4) Taxi Driver (Nepali & GCC).....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 41,130 -)
(- 100 -)
IMS Manpower PVT. LTD. 2016-08-21 17:21:34
5) Mason.....Share on
(- 34,200 -)
(- 100 -)
Anjali Overseas Services (P) Ltd. 2016-08-21 10:04:13
6) Taxi Driver (Nepali & GCC).....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 41200 -)
(- 75 -)
Anjali Overseas Services (P) Ltd. 2016-08-18 14:57:59
7) Light Heavy GCC Driver.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 70400 -)
(- 25 -)
Anjali Overseas Services (P) Ltd. 2016-08-18 14:56:56
8) Mason.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 32200 -)
(- 100 -)
Anjali Overseas Services (P) Ltd. 2016-08-18 14:56:12
9) Cleaning Worker.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 26920 -)
(- 50 -)
NEGI INTL OVERSEAS COMPANY PVT. LTD. 2016-08-14 19:37:13
10) Security.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- Nrs. 58,540 -)
(- 16 -)
Al Samit Manpower (P) Ltd. 2016-08-12 20:27:12
11) Security Guard D.P.S.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- Nrs. 52,255 -)
(- 30 -)
The Link For Recruitment Consultancy Pvt. Ltd. 2016-08-12 17:27:22
12) Plaster Worker.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- Nrs. 43,000 -)
(- 50 -)
Sadiksha Overseas Pvt. Ltd. 2016-08-12 15:34:51
13) Mason.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 58000 -)
(- 100 -)
Sadiksha Overseas Pvt. Ltd. 2016-08-12 15:34:04
14) Labour.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- Nrs. 22,865 -)
(- 50 -)
Sadiksha Overseas Pvt. Ltd. 2016-08-12 15:32:33
15) Taxi Driver (Nepali & GCC).....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- Nrs. 40, 725 -)
(- 100 -)
Triple Star Employment Pvt. Ltd. 2016-08-12 14:55:10
16) Sand Blaster/ Painter.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- Nrs. 35,025 -)
(- 12 -)
SRK OVERSEAS PVT. LTD. 2016-08-12 14:18:29
17) Rigger.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- Nrs. 35,025 -)
(- 28 -)
SRK OVERSEAS PVT. LTD. 2016-08-12 14:15:54
18) Febricator.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- Nrs. 45,535 -)
(- 26 -)
SRK OVERSEAS PVT. LTD. 2016-08-12 14:14:53
19) Scafolder.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- Nrs. 35,025 -)
(- 30 -)
SRK OVERSEAS PVT. LTD. 2016-08-12 14:08:04
20) Electrical Engineer.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- Nrs. 1,23,685 -)
(- 3 -)
SRK OVERSEAS PVT. LTD. 2016-08-12 11:41:04
21) Machine Operator.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- Nrs. 53010 -)
(- 6 -)
SRK OVERSEAS PVT. LTD. 2016-08-12 11:32:42
22) Construction General Worker.....Share on
(- Nrs 44,675 with ot -)
(- 113 -)
Sadiksha Overseas Pvt. Ltd. 2015-12-14 16:36:35
23) carpenter.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1200 -)
(- 2 -)
Asmita International Overseas Pvt. Ltd. 2015-08-19 17:24:12
24) Mason.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1400 -)
(- 50 -)
Asmita International Overseas Pvt. Ltd. 2015-08-19 17:00:27
25) Labor.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 800 -)
(- 10 -)
Asmita International Overseas Pvt. Ltd. 2015-08-19 16:54:01
26) General Labor.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1200 -)
(- 40 -)
Ozone Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-05-31 12:59:58
27) Truck Driver/ Operator.....Share on FREE VISA !
(- 1800 -)
(- 5 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-03-27 17:10:11
28) Labour.....Share on FREE VISA !
(- 800 -)
(- 55 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-03-27 17:07:07
29) AC Technician Helper.....Share on
(- 1000 -)
(- 40 -)
Kankai Job Placement Pvt. Ltd. 2015-02-15 22:34:14
30) Pipe Fitter (Technician).....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1300 -)
(- 15 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-02-08 12:10:37
31) Electrician.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1300 -)
(- 20 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-02-08 12:08:48
32) Dish Washer Steward.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1000 -)
(- 2 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 17:35:48
33) Dimi Chef De Party-Continental.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1600 -)
(- 1 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 17:35:06
34) Housekeeper.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1000 -)
(- 6 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 17:34:10
35) Steward Supervisor.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1400 -)
(- 1 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 17:33:22
36) Laundry Presser.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1100 -)
(- 1 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 17:32:27
37) Bell Boy.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1000 -)
(- 2 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 17:31:38
38) waiter.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1100 -)
(- 8 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-31 17:30:30
39) ENGINE BOAT,OIL AND WATER CHANGE.....Share on
(- 400 USD -)
(- 2 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:50:13
40) ELECTRICIAN.....Share on
(- 1300 -)
(- 10 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:47:17
41) PLUMBER .....Share on
(- 1300 -)
(- 10 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:46:36
42) MASON.....Share on
(- 1000 -)
(- 25 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:46:03
43) HELPERS .....Share on
(- 900 -)
(- 45 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:44:45
44) SAND BLASTER .....Share on
(- 1500 -)
(- 15 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:44:11
45) CARPENTERS.....Share on
(- 1400 -)
(- 15 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:43:30
46) STRUCTURAL FEBRICATORS.....Share on
(- 1500 -)
(- 45 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:42:20
47) STRUCTURAL FEBRICATORS.....Share on
(- 1500 -)
(- 45 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:41:29
48) SEAMAN PASSENGER BOAT operating.....Share on
(- 500 USD -)
(- 2 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:40:33
49) 6G G WELDER.....Share on
(- 1500 -)
(- 20 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:38:42
50) DIESEL MECHANIC.....Share on FREE VISA !
(- 2000 -)
(- 20 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:37:51
51) 3G WELDER.....Share on
(- 1000 -)
(- 25 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:36:27
52) AIR SPACE PAINTER .....Share on
(- 1300 -)
(- 10 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:35:42
53) TAXI DRIVER NEPALI LICENSES .....Share on
(- 1500 -)
(- 35 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2015-01-15 11:33:34
54) dubai.....Share on
(- 900 aed -)
(- 100 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2014-12-31 15:16:45
55) cleaner.....Share on
(- 900 sr -)
(- 50 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2014-12-31 15:10:26
56) GCC Mixer Driver Valid License.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1500 QR -)
(- 50 -)
Ayush International Overseas Services Pvt. Ltd. 2014-12-31 14:59:26
57) Electrician.....Share on FREE VISA !FREE TICKET !
(- 1200 AED -)
(- 15 -)
Anjali Overseas Services (P) Ltd. 2014-12-31 14:49:37

Demands by CategoriesS.N. Categories of Demand Required S.N. Categories of Job Required S.N. Categories of Demand Required
1) 3G WELDER(- 25 -) 2) 6G G WELDER(- 20 -) 3) AC Technicain(- 20 -)
4) AC Technician Helper(- 40 -) 5) Ac technician/Duct man(- 14 -) 6) Accountant-Most urgent(- 20 -)
7) AIR SPACE PAINTER (- 10 -) 8) APARTMENT CLEANER(- 2 -) 9) Assistant Technician Call @ 9851175223(- 40 -)
10) Bell Boy(- 2 -) 11) BOX PACKER(- 122 -) 12) Cam Bus Helper(- 2 -)
13) Carpenter(- 37 -) 14) CARPENTERS(- 15 -) 15) Chargehand Duct(- 10 -)
16) Chargehand Electrical(- 20 -) 17) Chargehand Insulation(- 10 -) 18) Chargehand Piping(- 20 -)
19) Chargehand Plumbing(- 10 -) 20) Civil/Ex Security Guard (No interview)(- 50 -) 21) cleaner(- 50 -)
22) Cleaners(- 200 -) 23) Cleaning Worker(- 50 -) 24) company worker(- 30 -)
25) compter opt(- 50 -) 26) Construction General Worker(- 113 -) 27) Delta Security Guard(- 200 -)
28) Desiel Generator Foreman(- 10 -) 29) Desiel Generator Technician(- 30 -) 30) DIESEL MECHANIC(- 20 -)
31) Dimi Chef De Party-Continental(- 1 -) 32) Dish Washer Steward(- 2 -) 33) dubai(- 100 -)
34) Duct Fitter(- 40 -) 35) Duct Fitter Asst.(- 40 -) 36) Electrical Engineer(- 3 -)
37) Electrician(- 125 -) 38) Electrician Asst.(- 100 -) 39) ENGINE BOAT,OIL AND WATER CHANGE(- 2 -)
40) Excavator Operator(- 10 -) 41) Factory Workers(- 5 -) 42) Febricator(- 26 -)
43) Female/Male Machine Oerator (Japanese Company) Interview 12-(- 200 -) 44) Female/Male Production Operator(- 150 -) 45) Fire Alaram Technician(- 10 -)
46) G. WORKER(- 300 -) 47) GCC Light driver(- 50 -) 48) GCC Mixer Driver Valid License(- 50 -)
49) GCC Return Electricain(- 2 -) 50) General Labor(- 40 -) 51) General Worker (Singaporean Company) Interview Nov 20&21(- 50 -)
52) HEAVY DUTY DRIVER(- 100 -) 53) Heavy Driver(- 25 -) 54) Heavy Drivers (GCC+ Nepali Lic)(- 10 -)
55) HELPERS (- 45 -) 56) Hotel Cleaner(- 100 -) 57) Housekeeper(- 6 -)
58) Housekeeping Boys(- 50 -) 59) Indoor helper 9801015576(- 10 -) 60) Insulator(- 20 -)
61) Insulator Asst.(- 20 -) 62) Labor(- 63 -) 63) Labour(- 105 -)
64) Laundry Presser(- 1 -) 65) Light Driver Gcc(- 25 -) 66) Light driver/pipe fitter/plumber/Electrician(- 30 -)
67) Light Heavy GCC Driver(- 25 -) 68) Machine Operator(- 6 -) 69) MASON(- 410 -)
70) Mason/shuttering carpenter/steel fixer(- 50 -) 71) Mobile crane operator/Grader Operator(- 20 -) 72) Muslim factory helper(- 40 -)
73) Nurse Assistant(- 25 -) 74) Nurse General(- 25 -) 75) Office Boys(- 15 -)
76) operator(- 100 -) 77) Pastry Commis(- 10 -) 78) Pipe Fitter(- 40 -)
79) Pipe Fitter (Technician)(- 15 -) 80) Pipe Fitter Asst.(- 60 -) 81) Plaster Worker(- 50 -)
82) PLUMBER (- 40 -) 83) Plumber Asst.(- 40 -) 84) PRODUCTION HELPER(- 0 -)
85) Production Operator(- 200 -) 86) Production Operator (American Co.) Interview (DEC 3 & 4)(- 100 -) 87) Production Operator (Female) Singaporean Company(- 50 -)
88) Production Operator (Labor)(- 200 -) 89) Restaurant worker (- 100 -) 90) Rigger(- 28 -)
91) SAND BLASTER (- 15 -) 92) Sand Blaster/ Painter(- 12 -) 93) Scafolder(- 30 -)
94) SEAMAN PASSENGER BOAT operating(- 2 -) 95) Security(- 16 -) 96) Security Guard(- 100 -)
97) Security Guard D.P.S(- 30 -) 98) Security Gurard(- 25 -) 99) STEEL FIXER(- 15 -)
100) Steelfixture(- 20 -) 101) Steward Supervisor(- 1 -) 102) Store Keeper Helper(- 5 -)
103) STRUCTURAL FEBRICATORS(- 90 -) 104) Supermarket Cleaner(- 100 -) 105) Supermarket Worker(- 75 -)
106) Taxi Driver (Nepali & GCC)(- 275 -) 107) TAXI DRIVER NEPALI LICENSES (- 35 -) 108) Triper Truck Driver/Bus Driver/Water Tank Driver/Boom Truck (- 40 -)
109) Truck Driver/ Operator(- 5 -) 110) waiter(- 8 -) 111) Waitress(- 25 -)
112) workes(- 115 -)

Demands by CountryS.N. Country Required S.N. Country Required S.N. Country Required S.N. Country Required
1) KSA(- 278 -) 2) Kuwait(- 105 -) 3) Malaysia(- 213 -) 4) Qatar(- 571 -)
5) Select Country(- 57 -) 6) Select One(- 4057 -) 7) UAE(- 565 -)
© 2016, All Right Reserved. Develped By : KalaSansar.com